Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in February 2009

E-toetsing

In het kader van mijn project over digitaal toetsen (mbv QuestionMark Perception, QMP) werd ik door een docent van Lucht en Ruimtevaart en een collega onderwijskundige, getipt over PH Grade Assist. Dit is een ‘homework assessment System’ (toetssysteem inclusief itembank) over verschillende onderwerpen, zoals: Scheikunde, Natuurkunde , Engineering, wiskunde, statistiek en accounting. Bij aankoop van het textboek, krijgt de student een inlogcode voor het huiswerksysteem.

De itembank behorend bij het textboek bestaat uit multimediale vragen en het heeft vraagtypen waarnaar we op de TU juist op zoek zijn. De docent hoeft bij het opgeven van het huiswerk alleen maar een selectie te maken van de beschikbare vragen (gebundeld per hoofdstuk/onderwerp) en de settings (beschikbaarheid, max aantal pogingen, etc.) in te stellen. Op de ‘class homepage’ krijgen de studenten het huiswerk te zien, klikken op de link en kunnen de opgaven gaan maken. De docent krijgt een mooie rapportage van de vorderingen van zijn studenten.

Hoewel het mogelijk is om eigen vragen toe te voegen aan het systeem, lijkt dit niet de meest gebruikersvriendelijke functionaliteit. (tenminste zover ik kan beoordelen vanuit de handleiding).

Omdat dit systeem heel erg leek op hetgeen ik op de EWI-ICTO markt was tegengekomen. Heb ik mijn blogpost hierover nog even nagezocht. Het ging daar om Mastering Physics, een textbook en huiswerksysteem van Pearson. Nu blijkt dat Prentice Hall (de PH van PH Grade Assist) en Pearson aan elkaar gelieerd zijn. Ergo de toetsapplicatie is waarschijnlijk dezelfde. Het is alleen niet terug te vinden welke applicatie dit nu is. Mijn collega gaf aan dat de leverencier Brownstone zou zijn, maar googlen op deze term leverde in eerste instantie weinig op. Een link naar Wimba en naar Design Science (de ontwikkelaar van MathType en Brownstone Equation Editor). Echter bij het schrijven van deze blogpost (en het vinden van de juiste links) stuitte ik op een interessant nieuwsartikel van de Wimba website: Horizon Wimba acquires Brownstone Research Group.

Hierin staat vermeld dat Brownstone 2 producten verkoopt aan onderwijsinstellingen en 4 producten aan uitgevers:

Brownstone sells two products directly to education institutions:
· Diploma Campus: A desktop application that allows for question authoring to be delivered via course management systems (CMS). Diploma Campus is test-generation software that allows instructors to create tests, write and edit questions, and create study sessions for students. Tests can be printed in a wide range of formats or administered to students online via CMS.

· EDU Campus: A web-based software application for creating automatically-graded homework and tests. EDU Campus allows faculty to easily create questions and tests or to import content from their own question banks in order to deliver online assignments of all sorts (homework, online exams, tutorials and practice, etc.).

Brownstone sells four other products directly to publishers:
· Diploma: A desktop, test-generation software. Instructors can create tests, write and edit questions, and create study sessions for students. Tests can be printed in a wide range of formats or administered to students online.

· EDU: A web-based online homework management center. Typically privately labeled by publishers, EDU eases the development, publishing, and delivery of self-scoring, highly-configurable, low- and high-stakes assignments. EDU puts more value in end-of-chapter problem sets, thereby enhancing academic productivity.

· TheTestingCenter: A secure, online testing environment used with Diploma, allows students to take graded exams anytime, anywhere.

· Tutor: Enables students to create practice exams on their own. Tutor even gives students feedback to why they answered questions incorrectly.

Dit nieuwbericht is uit april 2006. Als ik vervolgens bij het huidige productaanbod van Wimba kijk, vind ik alleen Diploma nog terug. Wanneer ik vervolgens in een handleiding van deze applicatie kijk, vind ik nu net niet de vraagtypen terug die PH Grade Assist zo mooi toont. Toch nog verder graven hoe dit zit….

Traditioneel beoordelen remt onderwijsvernieuwing?

In ‘het onderwijsblad’, dat ik heb meegenomen van de NOT 2009, las ik dat zowel Slash 21 als Discoveri, belangrijke innovatieve scholen in het voortgezet onderwijs, voortijdig zijn gestopt. Als belangrijkste reden geven zij aan dat zij nog te veel werden ‘afgerekend’ langs de traditionele meetlat. Er mocht ‘geexperimenteerd’ worden, maar dan wel binnen de vaste kaders. Nu heb ik tijdens mijn studie Opleidingskunde geleerd dat het veranderen van 1 aspect (bijvoorbeeld inhoud) vaak niet leidt tot succes. Ook zaken als de wijze van organiseren en beoordelen dient te worden aangepast (een integrale aanpak).  

De blogpost van Wilfred Rubens van vandaag met de titel ‘Alleen veelomvattende onderwijsveranderingen hebben succes’ onderschrijft deze mening.

Slash 21 is opgegaan in haar ‘moederschool’ Marianum, waarbij een poging is gedaan om zoveel mogelijk van de goede dingen uit Slash 21 te integreren in Marianum. Daarnaast worden practices gedeeld in het ‘platform Eigentijds Onderwijs’. Het lijkt erop dat niet de weg van de revolutie, maar de weg van de evolutie geldt binnen het onderwijs. Then again, wie is daar nu nog verbaasd over.

© 2011 TU Delft