Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in November 2006

geen tijd voor een weblog

Sorry hoor, alle geinteresseerden die willen weten hoe het ons vergaat op Online Educa. Door gebrek aan een eigen laptop, zijn we niet in de gelegenheid om nu interessante posts te plaatsen. De dagen zijn te vol en en te interessant. Moet nu weer gaan!!!

groeten van Meta en Gerwin

Weblog over laptops in het onderwijs

In september 2004 zijn de faculteiten IO en 3mE gestart met het project ‘Laptops voor studenten’, waarin  hun eerstejaars studenten de mogelijkheid krijgen een laptop aan te schaffen met aanzienlijke reductie. Afgelopen jaar is hier de faculteit TBM bij aangesloten en waarschijnlijk wordt in het volgende studiejaar het aantal faculteiten opnieuw uitgebreid.

Een dergelijk aanbod impliceert echter een bepaalde noodzaak voor de aanschaf van zo’n laptop. Uit evaluatie van deze pilots blijkt dat in het geboden onderwijs weinig gebruik wordt gemaakt van het feit dat studenten een laptop hebben. Om inbedding in het onderwijs te stimuleren, ben ik als onderwijskundige bij het Service Centrum ICT beschikbaar om docenten te ondersteunen. In deze blog zal ik regelmatig posten omtrent de vorderingen rond dit thema binnen de TU.

© 2011 TU Delft