Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in December 2008

ICTO markt bij EWI

Afgelopen donderdag was er een ICTO markt bij de faculteit EWI. De opkomst van bezoekers viel mij wat tegen, maar de gepresenteerde ICTO activiteiten waren er niet minder interessant om. Met mijn speerpunt ‘digitaal toetsen’ bezocht ik natuurlijk eerst de standjes met toetsprogramma’s: Mumie, Mathematica en Mastering Physics. Al deze toetsprogramma’s worden ingezet als formatieve toets voor de studenten. Er is over het algemeen geen cijfer aan verbonden. Soms alleen een bonusregeling, wanneer aantoonbaar is geoefend tijdens de collegeperiode.

Mumie (www.mumie.net)
Mumie is online wiskunde onderwijs platform. Het is ontwikkeld aan de universiteit van Berlijn sinds 2000. Sinds enige tijd is het als open source beschikbaar en heeft een actieve ontwikkel en gebruikerscommunity (zoals in de folder is te lezen). Het biedt theorie over de verschillende wiskunde onderwerpen, met bijbehorende oefenvragen. De faculteit wiskunde wil mumie het komend jaar als pilot gaan gebruiken in het wiskunde onderwijs. Het gaat dan om het opfrissen van VWO-voorkennis, maar ook het oefenen van wiskunde opgaven in relatie tot het college. Het initiatief is gestart door de contacten die de docent zelf heeft met de universiteit van Berlijn.

Mathematica
In deze presentatie werd getoond hoe de student kan oefenen met het matrix-rekenen. Verrassend hierbij was dat de student niet zozeer hoeft te rekenen, maar wel de oplossingsstrategie moet aangeven. Kortom, welke volgorde van stappen moet worden aangehouden om een stelsel vergelijkingen op te lossen. Wanneer de student een keuze maakt uit een menu (bijv. ‘matrix vegen), rekent het programma deze stap door en geeft het antwoord, waarna de student de volgende stap moet selecteren. Het gaat bij deze oefening niet zozeer om het oefenen van de rekenvaardigheid, maar om het oefenen van de strategien om een stelsel vergelijkingen op te lossen. Wanneer een student vastloopt in de oplossing, kan hij een hint opvragen of een uitgewerkt voorbeeld. Zo kan iedereen zelf kiezen hoe hij de stof wil oefenen.

Mastering Physics
Mastering Physics is een online natuurkunde platform. Op dit platform wordt de theorie van het bijbehorende boek kort behandeld en kunnen studenten wederom online oefenen. Naast het theorieboek dient de student een jaarlicentie voor gebruik van de website aan te schaffen. Uit de aanwezige itembank selecteert de docent van het vak de oefensommen die voor het volgende college of practicum gemaakt dienen te worden. Bij het maken van de oefensommen kunnen de studenten hints vragen. Alle activiteiten, die de studenten binnen de toets ondernemen, worden gelogd in het systeem. De docent kan een rapportage opvragen van de oefensommen die zijn studenten hebben gemaakt. De docent gebruikt deze rapportage voornamelijk om te zien waar de problemen bij het oefenen lagen. Op deze manier kan hij de juiste accenten leggen in de behandeling van de lesstof. De docent gaf overigens aan dat het serieus oefenen met de sommen (en dus niet steeds een hint opvragen) wel degelijk leidde tot betere cijfers van zijn studenten. Overigens konden de studenten de toets maar 1 keer maken, dus herhaling van de sommen als oefening op het tentamen is niet zomaar mogelijk. De docent overweegt hierom een oefententamen beschikbaar te maken in het systeem. Overigens is het ook mogelijk om zelf vragen aan de itembank toe te voegen.

Podcast feedback
Om tijd te besparen in het feedback-proces van projectopdrachten bedacht grassrootdocent Stijn Oomes een manier om via een podcast zijn feedback te geven aan studenten. Waar dit voorheen schriftelijk werd gedaan (minimaal 30 minuten per opdracht), kost het nu ongeveer 10 minuten om de feedback te formuleren en op te nemen. Hierbij kan de docent al pratend aantekeningen maken in het opgeleverde document of de presentatie. Daarnaast kan de student de feedback op ieder gewenst moment naslaan. zie voor meer informatie en contactgegevens de grassrootpagina.

Weblecture
Ook hier kwam de presentatie van een grassroot-docent, Hans Tonino. Ondanks de weblecture an sich natuurlijk voor zichzelf spreekt, was het in dit kader toch jammer dat de docent zelf niet aanwezig was om zijn keuze en werkwijze toe te lichten. Persoonlijk vind ik de weblectures absoluut een krachtig leermiddel. Het is naar mijn idee leuker en effectiever om de uitwerking van opgaven op deze wijze te volgen, dan uit een boek. Binnen de grassroot-themagroep is nog meer ervaring opgedaan met het medium ‘online video’.

E-voting
Al eerder bezocht ik een demo over E-voting die ook door deze (grassroot) docent werd gegeven. De software Turning Point werkt als plugin op PowerPoint. Hierdoor is het zeer eenvoudig voor te bereiden. Je kunt zelfs het stemmen simuleren in de voorbereiding, zodat je in de rapportage grafieken rekening kunt houden met de lay-out.
Het gebruik van de stemkastjes werkt absoluut activerend in de collegezaal. Deze werkvorm wordt niet in ieder college toegepast, maar is een welkome afwisseling van het standaard college. Voor meer informatie en reflectie door de docent, verwijs ik naar de grassrootpagina over dit project.
Overigens: de stemkastjes en de ontvanger zijn te reserveren via ELS

Geinteresseerd in nog meer grassrootprojecten (TU breed). Kom dan naar het grassroot seminar op 29 januari.

OEB 2008: Digitaal toetsen

Ik had gehoopt tijdens deze conferentie om meer te weten te komen over digitaal toetsen in de wereld om ons heen. Helaas was er slechts 1 sessie over digitaal toetsen. Gelukkig niet oninteressant. De universiteit van Bremen heeft top-down het digitaal toetsen op haar verschillende faculteiten gepresenteerd. In de presentatie komen allerlei facetten van het digitaal toetsen aan bod. Zeker een presentatie waarnaar ik in mijn TU project ‘digitaal toetsen’ nog verder zal verwijzen. Ook de door hun gebruikte software was voor mij nieuw. Het triggerde mij, omdat de faculteit Process Engineering als 2e aansloot in het traject. Zou het dan toch mogelijk zijn om een online tool te vinden die de door ons zo vurig gewenste ‘geparametriseerde vraag’ aankan? of hebben zij zich toch beperkt tot multiple choice. Ik heb zojuist de site van Lplus bezocht, maar ik heb het daar nog niet gevonden.

Een andere presentatie tijdens de online testing-sessie, werd gepresenteerd door Andriessen en Partners. Een Nederlands bedrijf dat met eigen software online examens voor bedrijven faciliteert. Helaas waren zijn wat vaag over de software die zij hiervoor gebruiken. Wel is me beloofd dat een geparametriseerde vraag ben hen mogelijk is. Ik ga nog verder met hen praten. Ik ben erg benieuwd..

De laatste presentatie was door een bekende: Question Mark Perception. Leuke, low tech, interactieve sessie door de CEA van QMP, maar helaas met weinig nieuws voor mij.

OEB 2008: The Ne(x)t Generation

De pre conference tijdens het OEB 2008over ‘The google Generation in Higher Education’ werd gepresenteerd door de universiteit van Edinburgh. De sessie bleek zich vooral te richten op de computer literacy van eerstejaars studenten. Welke ervaringen hebben eerstejaars studenten met ICT in het onderwijs en met welke verwachtingen komen zij op de universiteit (LEaD-project, Learning Experiences across Disciplines).

Uit hun onderzoek kwam naar voren dat studenten zich over het algemeen vertrouwd voelen met computers. Zij vinden het internet handig. Ze verwachten dan ook dat op de universiteit veel gebruikt maakt van ICT. Dit punt kwam ook naar voren bij de sessie "Getting ready for Generation Y’. Daar werd eenzelfde uitspraak gedaan, maar dan naar aanleiding van de discussie waarom het zo lastig is om een goede respons te krijgen onder studenten als het gaat over ICT in het onderwijs. Juist omdat zij het niet als iets bijzonders zien. Daarbij kan je je ook afvragen of de studenten zich wel een voorstelling kunnen maken van een toepassing van hun in prive-tijd gebruikte technologie in het onderwijs. Deze conclusie trekken de Edinburghse onderzoekers nl ook.

Een andere conclusie uit het LEaD-onderzoek was dat er nog steeds studenten zijn die helemaal niets met ICT hebben. In de discussie tijdens de sessie ‘What’s going on in school’ werd dat door een paar mensen (waaronder de chair van de sessie in haar rol als teacher) juist aangegrepen om vraagtekens te zetten of ICT nu wel noodzakelijk is. Als argument werden uitspraken van hun eigen kinderen: ‘Doe het toch gewoon ‘old fashioned’ we zitten echt niet te wachten op het continue gebruik van technologie. Het kost je te veel tijd’. Wat mij betreft toch voor een groot deel een kip en ei discussie: docenten zijn niet opgegroeid met de technologie en zijn minder vertrouwd met de technologie dan hun eigen studenten. Als dit leidt tot ‘gestuntel’ irriteert dit studenten en leidt dit tot de opmerking ‘pak dat krijtje maar weer op’. Door de nieuwe technologie niet in te zetten in het onderwijs, blijven studenten onbekend met de mogelijkheden die de huidige technologie in het onderwijs kan bieden. Gelukkig zijn er altijd nog docenten die wel durven te experimenteren, zoals onze eigen grassroot docenten. Wanneer ICT op een effectieve en efficiente manier wordt ingezet, zien studenten wel degelijk de mogelijkheden.

In de discussie tijdens de preconference kwam bovendien naar voren dat juist naar voren dat het support (echte hands-on ondersteuning in de onderwijszaal) bij het gebruik van technologie in het onderwijs, vaak onderschat wordt. Helaas komt het nog te vaak voor dat de technologie op het moment supreme faalt. Dit komt de implementatie van technologie in het onderwijs niet ten goede.

 

Online Educa 2008 by Meta

Hoewel bijna een week na dato, wil ik toch ook mijn ervaringen van Educa Online delen via mijn weblog. Voor een aantal van de sessies waar ik naar toe geweest ben, wilde ik namelijk ook de paper en de sheets nog nader bekijken en voorzien van commentaar.

Een van de belangrijkste thema’s van deze Online Educa was ‘the Ne(x)t Generation’, zoals mijn collega Gerwin Pols al heeft aangegeven. Er waren maar liefst 8 sessies in deze categorie (met gemiddeld 3 presentaties per sessie). Dit aantal is alleen overtroffen door het aantal sessies binnen het thema ‘Managing and Organising E-learning Systems’. Dit was ook duidelijk te zien op de informatiemarkt: veel aanbieders van E-learning systemen. Dat de leuke tools ontbraken, was ook terug te zien in de zeer magere themagroep ‘Future Tools and Technologies’ (2 sessies: E-books en Innovative Learning Design).

Voor mij lag de focus op  online testing en praktijkvoorbeelden van tools voor het ‘leren van the Ne(x)t Generation’, waaronder mobiel leren. Als inleiding op deze onderwerpen op OEB bezocht ik de pre-conference: The Google Generation in Higher Education: Entrant Students and Learning Technologies’.

De overall indruk van de lezingen is dat er vooral nog veel discussie is over de Ne(x)t Generation en hoe deze er uit ziet. Wat voorbeelden betreft zijn het vooral op zichzelf staande (overigens vaak wel leuke en interessante) cases en is van een integrale aanpak nog niet echt sprake. In de sessie over ‘New Concepts in University Teaching’ was vooral de case van de universiteit van Kopenhagen interessant. De discussies over de universiteit van de toekomst (sessie: ‘Creating Universities of the Future) waren zeker interessant, maar nog weinig concreet.

In een aantal posts, zal ik verschillende delen van de conferentie bespreken en mijn ‘lessons learned’ weergeven.

© 2011 TU Delft