Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

ICTO markt bij EWI

Afgelopen donderdag was er een ICTO markt bij de faculteit EWI. De opkomst van bezoekers viel mij wat tegen, maar de gepresenteerde ICTO activiteiten waren er niet minder interessant om. Met mijn speerpunt ‘digitaal toetsen’ bezocht ik natuurlijk eerst de standjes met toetsprogramma’s: Mumie, Mathematica en Mastering Physics. Al deze toetsprogramma’s worden ingezet als formatieve toets voor de studenten. Er is over het algemeen geen cijfer aan verbonden. Soms alleen een bonusregeling, wanneer aantoonbaar is geoefend tijdens de collegeperiode.

Mumie (www.mumie.net)
Mumie is online wiskunde onderwijs platform. Het is ontwikkeld aan de universiteit van Berlijn sinds 2000. Sinds enige tijd is het als open source beschikbaar en heeft een actieve ontwikkel en gebruikerscommunity (zoals in de folder is te lezen). Het biedt theorie over de verschillende wiskunde onderwerpen, met bijbehorende oefenvragen. De faculteit wiskunde wil mumie het komend jaar als pilot gaan gebruiken in het wiskunde onderwijs. Het gaat dan om het opfrissen van VWO-voorkennis, maar ook het oefenen van wiskunde opgaven in relatie tot het college. Het initiatief is gestart door de contacten die de docent zelf heeft met de universiteit van Berlijn.

Mathematica
In deze presentatie werd getoond hoe de student kan oefenen met het matrix-rekenen. Verrassend hierbij was dat de student niet zozeer hoeft te rekenen, maar wel de oplossingsstrategie moet aangeven. Kortom, welke volgorde van stappen moet worden aangehouden om een stelsel vergelijkingen op te lossen. Wanneer de student een keuze maakt uit een menu (bijv. ‘matrix vegen), rekent het programma deze stap door en geeft het antwoord, waarna de student de volgende stap moet selecteren. Het gaat bij deze oefening niet zozeer om het oefenen van de rekenvaardigheid, maar om het oefenen van de strategien om een stelsel vergelijkingen op te lossen. Wanneer een student vastloopt in de oplossing, kan hij een hint opvragen of een uitgewerkt voorbeeld. Zo kan iedereen zelf kiezen hoe hij de stof wil oefenen.

Mastering Physics
Mastering Physics is een online natuurkunde platform. Op dit platform wordt de theorie van het bijbehorende boek kort behandeld en kunnen studenten wederom online oefenen. Naast het theorieboek dient de student een jaarlicentie voor gebruik van de website aan te schaffen. Uit de aanwezige itembank selecteert de docent van het vak de oefensommen die voor het volgende college of practicum gemaakt dienen te worden. Bij het maken van de oefensommen kunnen de studenten hints vragen. Alle activiteiten, die de studenten binnen de toets ondernemen, worden gelogd in het systeem. De docent kan een rapportage opvragen van de oefensommen die zijn studenten hebben gemaakt. De docent gebruikt deze rapportage voornamelijk om te zien waar de problemen bij het oefenen lagen. Op deze manier kan hij de juiste accenten leggen in de behandeling van de lesstof. De docent gaf overigens aan dat het serieus oefenen met de sommen (en dus niet steeds een hint opvragen) wel degelijk leidde tot betere cijfers van zijn studenten. Overigens konden de studenten de toets maar 1 keer maken, dus herhaling van de sommen als oefening op het tentamen is niet zomaar mogelijk. De docent overweegt hierom een oefententamen beschikbaar te maken in het systeem. Overigens is het ook mogelijk om zelf vragen aan de itembank toe te voegen.

Podcast feedback
Om tijd te besparen in het feedback-proces van projectopdrachten bedacht grassrootdocent Stijn Oomes een manier om via een podcast zijn feedback te geven aan studenten. Waar dit voorheen schriftelijk werd gedaan (minimaal 30 minuten per opdracht), kost het nu ongeveer 10 minuten om de feedback te formuleren en op te nemen. Hierbij kan de docent al pratend aantekeningen maken in het opgeleverde document of de presentatie. Daarnaast kan de student de feedback op ieder gewenst moment naslaan. zie voor meer informatie en contactgegevens de grassrootpagina.

Weblecture
Ook hier kwam de presentatie van een grassroot-docent, Hans Tonino. Ondanks de weblecture an sich natuurlijk voor zichzelf spreekt, was het in dit kader toch jammer dat de docent zelf niet aanwezig was om zijn keuze en werkwijze toe te lichten. Persoonlijk vind ik de weblectures absoluut een krachtig leermiddel. Het is naar mijn idee leuker en effectiever om de uitwerking van opgaven op deze wijze te volgen, dan uit een boek. Binnen de grassroot-themagroep is nog meer ervaring opgedaan met het medium ‘online video’.

E-voting
Al eerder bezocht ik een demo over E-voting die ook door deze (grassroot) docent werd gegeven. De software Turning Point werkt als plugin op PowerPoint. Hierdoor is het zeer eenvoudig voor te bereiden. Je kunt zelfs het stemmen simuleren in de voorbereiding, zodat je in de rapportage grafieken rekening kunt houden met de lay-out.
Het gebruik van de stemkastjes werkt absoluut activerend in de collegezaal. Deze werkvorm wordt niet in ieder college toegepast, maar is een welkome afwisseling van het standaard college. Voor meer informatie en reflectie door de docent, verwijs ik naar de grassrootpagina over dit project.
Overigens: de stemkastjes en de ontvanger zijn te reserveren via ELS

Geinteresseerd in nog meer grassrootprojecten (TU breed). Kom dan naar het grassroot seminar op 29 januari.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft