Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts in category Online Educa

OEB 2008: The Ne(x)t Generation

De pre conference tijdens het OEB 2008over ‘The google Generation in Higher Education’ werd gepresenteerd door de universiteit van Edinburgh. De sessie bleek zich vooral te richten op de computer literacy van eerstejaars studenten. Welke ervaringen hebben eerstejaars studenten met ICT in het onderwijs en met welke verwachtingen komen zij op de universiteit (LEaD-project, Learning Experiences across Disciplines).

Uit hun onderzoek kwam naar voren dat studenten zich over het algemeen vertrouwd voelen met computers. Zij vinden het internet handig. Ze verwachten dan ook dat op de universiteit veel gebruikt maakt van ICT. Dit punt kwam ook naar voren bij de sessie "Getting ready for Generation Y’. Daar werd eenzelfde uitspraak gedaan, maar dan naar aanleiding van de discussie waarom het zo lastig is om een goede respons te krijgen onder studenten als het gaat over ICT in het onderwijs. Juist omdat zij het niet als iets bijzonders zien. Daarbij kan je je ook afvragen of de studenten zich wel een voorstelling kunnen maken van een toepassing van hun in prive-tijd gebruikte technologie in het onderwijs. Deze conclusie trekken de Edinburghse onderzoekers nl ook.

Een andere conclusie uit het LEaD-onderzoek was dat er nog steeds studenten zijn die helemaal niets met ICT hebben. In de discussie tijdens de sessie ‘What’s going on in school’ werd dat door een paar mensen (waaronder de chair van de sessie in haar rol als teacher) juist aangegrepen om vraagtekens te zetten of ICT nu wel noodzakelijk is. Als argument werden uitspraken van hun eigen kinderen: ‘Doe het toch gewoon ‘old fashioned’ we zitten echt niet te wachten op het continue gebruik van technologie. Het kost je te veel tijd’. Wat mij betreft toch voor een groot deel een kip en ei discussie: docenten zijn niet opgegroeid met de technologie en zijn minder vertrouwd met de technologie dan hun eigen studenten. Als dit leidt tot ‘gestuntel’ irriteert dit studenten en leidt dit tot de opmerking ‘pak dat krijtje maar weer op’. Door de nieuwe technologie niet in te zetten in het onderwijs, blijven studenten onbekend met de mogelijkheden die de huidige technologie in het onderwijs kan bieden. Gelukkig zijn er altijd nog docenten die wel durven te experimenteren, zoals onze eigen grassroot docenten. Wanneer ICT op een effectieve en efficiente manier wordt ingezet, zien studenten wel degelijk de mogelijkheden.

In de discussie tijdens de preconference kwam bovendien naar voren dat juist naar voren dat het support (echte hands-on ondersteuning in de onderwijszaal) bij het gebruik van technologie in het onderwijs, vaak onderschat wordt. Helaas komt het nog te vaak voor dat de technologie op het moment supreme faalt. Dit komt de implementatie van technologie in het onderwijs niet ten goede.

 

Online Educa 2008 by Meta

Hoewel bijna een week na dato, wil ik toch ook mijn ervaringen van Educa Online delen via mijn weblog. Voor een aantal van de sessies waar ik naar toe geweest ben, wilde ik namelijk ook de paper en de sheets nog nader bekijken en voorzien van commentaar.

Een van de belangrijkste thema’s van deze Online Educa was ‘the Ne(x)t Generation’, zoals mijn collega Gerwin Pols al heeft aangegeven. Er waren maar liefst 8 sessies in deze categorie (met gemiddeld 3 presentaties per sessie). Dit aantal is alleen overtroffen door het aantal sessies binnen het thema ‘Managing and Organising E-learning Systems’. Dit was ook duidelijk te zien op de informatiemarkt: veel aanbieders van E-learning systemen. Dat de leuke tools ontbraken, was ook terug te zien in de zeer magere themagroep ‘Future Tools and Technologies’ (2 sessies: E-books en Innovative Learning Design).

Voor mij lag de focus op  online testing en praktijkvoorbeelden van tools voor het ‘leren van the Ne(x)t Generation’, waaronder mobiel leren. Als inleiding op deze onderwerpen op OEB bezocht ik de pre-conference: The Google Generation in Higher Education: Entrant Students and Learning Technologies’.

De overall indruk van de lezingen is dat er vooral nog veel discussie is over de Ne(x)t Generation en hoe deze er uit ziet. Wat voorbeelden betreft zijn het vooral op zichzelf staande (overigens vaak wel leuke en interessante) cases en is van een integrale aanpak nog niet echt sprake. In de sessie over ‘New Concepts in University Teaching’ was vooral de case van de universiteit van Kopenhagen interessant. De discussies over de universiteit van de toekomst (sessie: ‘Creating Universities of the Future) waren zeker interessant, maar nog weinig concreet.

In een aantal posts, zal ik verschillende delen van de conferentie bespreken en mijn ‘lessons learned’ weergeven.

Persoonlijke leeromgeving

Binnen het onderwijskundig overleg van ICT hebben we gediscussieerd over de toegevoegde waarde van laptops voor studenten. Bottom line is dat een laptop hetzelfde kan als een desktop met wellicht de uitzondering van specifieke software die veel rekencapaciteit vraagt. De toegevoegde waarde zal dan ook in andere aspecten moeten worden gezocht, zoals:

  • De student heeft zijn eigen E-(leer)omgeving altijd bij de hand. Hoewel een student natuurlijk op de desktops op de faculteit in kan loggen met zijn persoonlijke account en zo toegang heeft tot de benodigde software, is het juist ook handig dat andere gewenste software ook beschikbaar is.
  • Betere benutting van onderwijsruimten op de faculteiten. Bestaande computerruimten komen beschikbaar voor meerdere vormen van onderwijs en andere zalen worden geschikt voor computergebruik.

Op het gebied van persoonlijke (leer)omgevingen zag ik op Online Educa een zeer aansprekend voorbeeld van de universiteit van Wageningen. Zij gaven daar een absoluut aansprekende presentatie van hun oplossing. Als uitgangspunt namen zij de verschillende vragen die studenten tijdens hun studie regelmatig stellen en op een zo eenvoudig mogelijke manier beantwoord zouden willen zien, zoals:

  • Wat  zijn mijn cijfers van afgelopen tentamens?
  • Wat is mijn studierooster?
  • Welke boeken heb ik geleend van de universiteitsbibliotheek en moeten die al terug?
  • Zijn er nog mededelingen van de vakken die ik volg?
  • Welke zaken moet ik voorbereiden voor de vakken die ik volg?

 In een eerste slide lieten ze de verschillende vragen zien. De antwoorden waren steeds afkomstig uit een ander systeem en steeds opnieuw moest er ingelogd worden (vaak met verschillende accounts). Natuurlijk bleek de oplossing een single sign-on en dan wel in een Sharepoint Portal. In Sharepoint waren de verschillende universiteitssystemen opnomen als webpart, waardoor de student alle systemen in 1 persoonlijke pagina bijeen had. De laatst getentamineerde vakken waren direct zichtbaar in de portalpagina, evenals de geleende boeken, ingeschreven vakken, etc.

Met recht kan dit de persoonlijke leeromgeving van de student genoemd worden..

De presentatie werd gegeven door Michael Hegeman, hoofd ICTO van Wageningen Universiteit.

geen tijd voor een weblog

Sorry hoor, alle geinteresseerden die willen weten hoe het ons vergaat op Online Educa. Door gebrek aan een eigen laptop, zijn we niet in de gelegenheid om nu interessante posts te plaatsen. De dagen zijn te vol en en te interessant. Moet nu weer gaan!!!

groeten van Meta en Gerwin

© 2011 TU Delft