Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Persoonlijke leeromgeving

Binnen het onderwijskundig overleg van ICT hebben we gediscussieerd over de toegevoegde waarde van laptops voor studenten. Bottom line is dat een laptop hetzelfde kan als een desktop met wellicht de uitzondering van specifieke software die veel rekencapaciteit vraagt. De toegevoegde waarde zal dan ook in andere aspecten moeten worden gezocht, zoals:

  • De student heeft zijn eigen E-(leer)omgeving altijd bij de hand. Hoewel een student natuurlijk op de desktops op de faculteit in kan loggen met zijn persoonlijke account en zo toegang heeft tot de benodigde software, is het juist ook handig dat andere gewenste software ook beschikbaar is.
  • Betere benutting van onderwijsruimten op de faculteiten. Bestaande computerruimten komen beschikbaar voor meerdere vormen van onderwijs en andere zalen worden geschikt voor computergebruik.

Op het gebied van persoonlijke (leer)omgevingen zag ik op Online Educa een zeer aansprekend voorbeeld van de universiteit van Wageningen. Zij gaven daar een absoluut aansprekende presentatie van hun oplossing. Als uitgangspunt namen zij de verschillende vragen die studenten tijdens hun studie regelmatig stellen en op een zo eenvoudig mogelijke manier beantwoord zouden willen zien, zoals:

  • Wat  zijn mijn cijfers van afgelopen tentamens?
  • Wat is mijn studierooster?
  • Welke boeken heb ik geleend van de universiteitsbibliotheek en moeten die al terug?
  • Zijn er nog mededelingen van de vakken die ik volg?
  • Welke zaken moet ik voorbereiden voor de vakken die ik volg?

 In een eerste slide lieten ze de verschillende vragen zien. De antwoorden waren steeds afkomstig uit een ander systeem en steeds opnieuw moest er ingelogd worden (vaak met verschillende accounts). Natuurlijk bleek de oplossing een single sign-on en dan wel in een Sharepoint Portal. In Sharepoint waren de verschillende universiteitssystemen opnomen als webpart, waardoor de student alle systemen in 1 persoonlijke pagina bijeen had. De laatst getentamineerde vakken waren direct zichtbaar in de portalpagina, evenals de geleende boeken, ingeschreven vakken, etc.

Met recht kan dit de persoonlijke leeromgeving van de student genoemd worden..

De presentatie werd gegeven door Michael Hegeman, hoofd ICTO van Wageningen Universiteit.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft