Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts in category Laptops in het onderwijs

Met z’n allen samenwerken op 1 scherm

Gisteren heb ik de demo bezocht van Wunderworks. Het initiatief van deze demo lag bij de decaan van EWI.

Het is een tool waarmee samenwerken in 1 applicatie mogelijk wordt.
Het bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen:

 • Teamplayer – waarmee je in iedere applicatie samen /simultaan kunt werken (wel op 1 locatie),
 • Brainstorm+ – waarmee je samen aan scenario’s werkt of brainstormt en
 • WunderPoint – een plugin op PowerPoint waarmee je presentaties meer interactief kan maken (waaronder ook de mogelijkheid tot stemmen)

Er zijn een aantal voorbeelden gepresenteerd waarna de vraag aan de aanwezigen was om de tool te vertalen naar onze onderwijspraktijk. Over het algemeen waren de aanwezigen enthousiast over de tool, maar blijkt het toch lastig om daar een toepassing in het onderwijs bij te vinden. Naar mijn idee zou het modelleer-onderwijs op TBM, waar nu mobiele smartboards zijn aangeschaft een hele aardige case zijn, waarbij de groepgrootte dan iets kan toenemen ten opzichte van de huidige insteek: De ruimte rondom zo’n smartboard is nu eenmaal beperkt, maar als iedereen aan tafel kan blijven zitten en kan deelnemen vanachter zijn eigen laptop, kan de groepsgrootte omhoog.

De aanwezigen die betrokken zijn bij het Learning Center zagen deze toepassing helemaal zitten voor de cubicles die daar gerealiseerd zullen worden. Helaas duurt dat nog even.

Aantekeningen maken in een pdf-bestand op een tablet pc

Zojuist vond ik een post van Pierre Gorissen met een filmpje over het maken van aantekeningen in een pdf document op een tablet pc. De software die hij gebruikt is niet gratis, maar volgens hem wel de moeite van de overweging waard. http://www.gorissen.info/Pierre/item/2008/9/5/aantekeningen-maken-op-een-pdf-bestand

ICT middelen in het onderwijs

Lectures:
 • Door het opnemen en online publiceren van lectures, wordt de inhoud tijdsonafhankelijk beschikbaar voor de student. De student kan te allen tijde de lectures opnieuw bekijken of een lecture dat hij of zij gemist heeft alsnog volgen.
 • Door kernthema’s in aparte onderdelen te publiceren, kan de student eenvoudig specifieke lesstof herhalen.
 • Door tijdens lectures voting software te gebruiken (waarbij studenten via hun eigen laptop kunnen stemmen). Kan de docent checken of de stof is begrepen of voorkennis checken.
 • Gebruik van een tablet ‘Smart’ board maakt het bijvoorbeeld mogelijk om naar aanleiding van vragen tijdens de lecture de voorbereide presentatie aan te passen en te voorzien van kernwoorden. Deze aanpassingen worden opgeslagen en zijn direct beschikbaar voor de studenten.
Tutorials:
 • In een studio-classroom[1] setting wordt theorie afgewisseld met (groeps)opdrachten die al dan niet worden uitgevoerd met behulp van een computer. De inzet van laptops bij deze werkvorm kan ertoe leiden dat meer onderwijsruimten beschikbaar komen voor deze werkvorm.
 • De studio-classroom kan ook virtueel worden ingezet. Dit houdt in dat begeleider(s) en studenten niet fysiek in één ruimte hoeven te zitten. Middels communicatie via digitale middelen (Skype/ chat) kunnen vragen worden gesteld aan de begeleiders. De theoretische component kan middels Blackboard gedistribueerd worden (bijv. in vodcasts of collegerama-achtige setting)
Projecten:
 • Voor projecten kunnen studenten gebruik maken van digitale workspaces (kan binnen Blackboard). In deze workspaces zit een forum, opslagmogelijkheid van documenten, multimedia en communicatie (chat oid). Docenten en begeleiders hebben toegang tot de workspaces en kunnen op deze manier de voortgang van de groepen monitoren.
 • Afhankelijk van de aard van de opdracht kunnen weblogs en wiki’s interessant zijn.
 • Begeleiding bij projecten kan ook worden gedaan middels het modereren van een forum online (bijvoorbeeld het scholierenlab)
 • Door de inzet van social networking software (bijv. Hyves) kunnen experts benaderd worden om specifieke vragen beantwoord te krijgen. Voorwaarde is dat experts een profiel aanmaken in de betreffende omgeving.
Assessments:
 • Door de inzet van digitale toetssystemen, zoals Maple TA en Etude, kunnen studenten oefenen met de opgaven en zich via deze weg zelfstandig voorbereiden op tentamens.[2]

[1] Zie voor een voorbeeld van deze onderwijsvorm het verslag van een OC Focus lunchseminar.
[2] Binnen 3mE wordt gewerkt aan een toetssysteem voor mechanica. (Van Woerkom)

Ze komen er aan….

Vanmorgen kreeg ik, via via, een opvallend bericht in mijn mailbox.  Het was een mail van een ouderejaars student aan de opleidingscoördinator:

‘De afgelopen weken hebben wij steeds meer last van 1e jaars met hun laptops die in de vleugels van WB zitten. De studenten draaien met hun laptops muziek op maximaal volume. Zou u hier iets aan kunnen doen? Wij ervaren dit als zeer storend. ‘..
‘Je kan er 10 keer wat van zeggen maar ze gaan rustig door…’

Hebben we hier te maken met de eerste tekenen van een generatiekloof? In 2001 kondigde Marc Prensky al de komst van de Digital Natives aan, die uitblinken in multi-tasking: ‘Digital Natives can learn succesfully while they are watching TV or listening to music..’

Zijn de Digital Natives inmiddels op de TU gearriveerd? En zijn we hier getuige van de kloof tussen de Digital Immigrants, die gewoon nog rust om zich heen nodig hebben om goed geconcentreerd hun studie te kunnen doen, en de Digital Natives, die met hun multi-tasking skills en laptop, zich ergeren aan de ‘ouderwetse’  leeromgeving op de TU.

Als dat zo is mogen we wel vaart maken met de inbedding van social software, pod- en vodcasts,  mobiel leren en gaming in ons onderwijs, anders lopen ze even hard weer weg… (says Prensky)

Persoonlijke leeromgeving

Binnen het onderwijskundig overleg van ICT hebben we gediscussieerd over de toegevoegde waarde van laptops voor studenten. Bottom line is dat een laptop hetzelfde kan als een desktop met wellicht de uitzondering van specifieke software die veel rekencapaciteit vraagt. De toegevoegde waarde zal dan ook in andere aspecten moeten worden gezocht, zoals:

 • De student heeft zijn eigen E-(leer)omgeving altijd bij de hand. Hoewel een student natuurlijk op de desktops op de faculteit in kan loggen met zijn persoonlijke account en zo toegang heeft tot de benodigde software, is het juist ook handig dat andere gewenste software ook beschikbaar is.
 • Betere benutting van onderwijsruimten op de faculteiten. Bestaande computerruimten komen beschikbaar voor meerdere vormen van onderwijs en andere zalen worden geschikt voor computergebruik.

Op het gebied van persoonlijke (leer)omgevingen zag ik op Online Educa een zeer aansprekend voorbeeld van de universiteit van Wageningen. Zij gaven daar een absoluut aansprekende presentatie van hun oplossing. Als uitgangspunt namen zij de verschillende vragen die studenten tijdens hun studie regelmatig stellen en op een zo eenvoudig mogelijke manier beantwoord zouden willen zien, zoals:

 • Wat  zijn mijn cijfers van afgelopen tentamens?
 • Wat is mijn studierooster?
 • Welke boeken heb ik geleend van de universiteitsbibliotheek en moeten die al terug?
 • Zijn er nog mededelingen van de vakken die ik volg?
 • Welke zaken moet ik voorbereiden voor de vakken die ik volg?

 In een eerste slide lieten ze de verschillende vragen zien. De antwoorden waren steeds afkomstig uit een ander systeem en steeds opnieuw moest er ingelogd worden (vaak met verschillende accounts). Natuurlijk bleek de oplossing een single sign-on en dan wel in een Sharepoint Portal. In Sharepoint waren de verschillende universiteitssystemen opnomen als webpart, waardoor de student alle systemen in 1 persoonlijke pagina bijeen had. De laatst getentamineerde vakken waren direct zichtbaar in de portalpagina, evenals de geleende boeken, ingeschreven vakken, etc.

Met recht kan dit de persoonlijke leeromgeving van de student genoemd worden..

De presentatie werd gegeven door Michael Hegeman, hoofd ICTO van Wageningen Universiteit.

Laptops voor studenten Bouwkunde

Vanmorgen een gesprek gehad met de opleidingsmanager van Bouwkunde, Theo van Drunen. Ook Bouwkunde wil komend studiejaar gaan deelnemen aan het project ‘Laptops voor studenten’. Daaraan gekoppeld zien zij echter ook graag onderwijskundige aanpassingen. In het gesprek zijn verschillende opties besproken, zoals voting, studio classroom, webstroom, social software als Hyves, Skype en MSN en het gebruik van smartboards.

Het vervolg is dat zij zich eerst intern in een aantal van de ideeën gaan verdiepen en genoemde contactpersonen benaderen. Naar verwachting hebben we in januari 2007 verder contact om wat meer concreet aan cases verder te werken.

Laptops voor studenten TN

Vandaag een gesprek gehad bij TNW over deelname aan het project ‘Laptops voor studenten’ voor het studiejaar 2008 – 2009. Een eerste focus zal hier liggen op Technische Natuurkunde. Er zijn zeer goede ervaringen met het gebruik van de Studio Classroom, een ruimte met pc’s voor studenten, waar zeer afwisselend onderwijs gegeven wordt. Deze Studio Classroom is echter zeer druk bezet, waardoor naar alternatieven wordt gezocht. De inzet van laptops door studenten maakt het mogelijk ook andere ruimten meer flexibel in te zetten als een Studio Classroom.

Alvorens TNW een definitief besluit neemt over deelname hebben zij allereerst gevraagd om meer informatie omtrent de kosten en de organisatie van het geheel, zoals:

 • Hoeveel gaat de laptop de student kosten en is er een financieringsregeling
 • Welke kosten moet de faculteit incalculeren 
 • Welke  voorzieningen dient de faculteit te treffen voor de invoering
 • Hoe is de ondersteuning aan studenten geregeld
 • Wat zijn de leermomenten geweest uit de pilots

Naar verwachting zal het besluit tot deelname in februari moeten worden genomen om zo goed voorbereid aan de slag te kunnen en de informatie tijdig aan aankomend studenten mee te delen.

Weblog over laptops in het onderwijs

In september 2004 zijn de faculteiten IO en 3mE gestart met het project ‘Laptops voor studenten’, waarin  hun eerstejaars studenten de mogelijkheid krijgen een laptop aan te schaffen met aanzienlijke reductie. Afgelopen jaar is hier de faculteit TBM bij aangesloten en waarschijnlijk wordt in het volgende studiejaar het aantal faculteiten opnieuw uitgebreid.

Een dergelijk aanbod impliceert echter een bepaalde noodzaak voor de aanschaf van zo’n laptop. Uit evaluatie van deze pilots blijkt dat in het geboden onderwijs weinig gebruik wordt gemaakt van het feit dat studenten een laptop hebben. Om inbedding in het onderwijs te stimuleren, ben ik als onderwijskundige bij het Service Centrum ICT beschikbaar om docenten te ondersteunen. In deze blog zal ik regelmatig posten omtrent de vorderingen rond dit thema binnen de TU.

© 2011 TU Delft