Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Weblog over laptops in het onderwijs

In september 2004 zijn de faculteiten IO en 3mE gestart met het project ‘Laptops voor studenten’, waarin  hun eerstejaars studenten de mogelijkheid krijgen een laptop aan te schaffen met aanzienlijke reductie. Afgelopen jaar is hier de faculteit TBM bij aangesloten en waarschijnlijk wordt in het volgende studiejaar het aantal faculteiten opnieuw uitgebreid.

Een dergelijk aanbod impliceert echter een bepaalde noodzaak voor de aanschaf van zo’n laptop. Uit evaluatie van deze pilots blijkt dat in het geboden onderwijs weinig gebruik wordt gemaakt van het feit dat studenten een laptop hebben. Om inbedding in het onderwijs te stimuleren, ben ik als onderwijskundige bij het Service Centrum ICT beschikbaar om docenten te ondersteunen. In deze blog zal ik regelmatig posten omtrent de vorderingen rond dit thema binnen de TU.

Be Sociable, Share!

1 comment

Ik las net dit stukje over Elektronisch toetsen en evalueren:
“Hoewel er voor elektronisch toetsen en evalueren inmiddels goede en veilige software beschikbaar is, wordt deze nog maar schoorvoetend ingezet. Dat terwijl hier toch evident tijdswinst te boeken is, zeker bij cursussen met grote studentenaantallen. Mijn ideale vorm in de toekomst is het in de collegezaal inzetten van draagbare, beveiligde stemkastjes en een Powerpoint plug-in voor standaardevaluaties van het onderwijs, zodat de gegevens direct beschikbaar zijn en het gesprek over de gegevens onmiddellijk kan plaatsvinden.”

Een beetje omgebouwd (enquete/ of vraag via Bb en dan meteen de resultaten op de projector en bespreken ! ) kan dat wel eens een aardig idee zijn voor het gebruik van de Laptops.

Leave a Reply

© 2011 TU Delft