Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in June 2009

E-readers zijn ‘hot’

Ook de E-readers kwamen aanbod tijdens deze Spring School. Het LUMC heeft een pilot gedaan waarin is onderzocht of een dictaat in pdf-formaat op een E-reader het studeren voor een tentamen ondersteunt. De studenten bleken erg gecharmeerd van het handzame formaat van de te bestuderen dictaten, hetgeen het ‘mobiel leren’ (leren op een andere plek dan in de bibliotheek of studeerkamer) wel ten goede kwam. Nadeel bleek echter dat het bladeren door het dictaat, wat tijdens het studeren veelvuldig wordt gedaan, teveel tijd kostte. Overigens, met het uitkomen van de nieuwe Kindle DX, is de discussie rondom E-readers weer helemaal aan het oplaaien, zie de blog (en verdere verwijzingen) van Pierre Gorissen.

Twitter, twitter en nog meer twitter

Het valt me op dat er de laatste tijd veel geblogd wordt over het nut van twitter. Verstokte twitteraars doen hun best om verantwoording af te leggen waarom ze twitteren.

In de nieuwsbrief van Stoas vond ik een leuk filmpje over het gebruik van twitter tijdens de les. Twitter in gebruik als backchannel. Ik vond het wel de moeite waard[youtube]6WPVWDkF7U8[/youtube]

© 2011 TU Delft