Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in November 2008

Surf OWD 2008: Mobiel leren

Menno Schmidts, projectleider van het surfnet/ kennisnet innovatieprogramma: Mobiel leren had een leuke presentatie over verschillende pilots die in dit kader lopen. Hij startte met een enquete via de mobiele telefoon. Zeer tot zijn verrassing bleek de helft van de aanwezigen bleek te beschikken over een smart phone of PDA met een onbeperkt data abonnement. Bij eerdere presentaties bleek dit percentage een stuk lager te liggen. Menno had een enquete (met 3 vragen) aangemaakt via surveymonkey.com.

Helaas was er maar tijd om 2 van de 4 voorbeelden te bekijken. De eerste pilot ging over het leren van woordjes via www.wrts.nl waarvan nu ook een mobiele versie met minder functionaliteit is ontwikkeld: www.m.wtrs.nl Hierdoor hebben de leerlingen te allen tijde hun woordenlijsten bij zich om overal en altijd te kunnen oefenen. Onderzoek naar aanleiding van deze pilot richt zich vooral op de vraag of de leerlingen dit dan ook inderdaad doen (en nog niet op het feit of ze dan betere cijfers halen).
Het tweede voorbeeld ging over frequentie 1550. Jammer, want dit is al een ‘oud’ voorbeeld, waardoor het voor mij geen nieuwswaarde had. Daarnaast was dit geen pilot uit het innovatieprogramma.

Het was opvallend dat veel aanvragen voor deelname aan dit innovatieprogramma uit het VO kwamen en niet uit het HO. Blijkbaar speelt het meer in het VO dan het HO.
Belangrijke drempels in het mobiel leren: beschikbaarheid van de apparatuur en het netwerk, authenticatie van de deelnemers en veiligheid van data. Op onderwijskundig gebied leeft de vraag of het wel effectief en efficient is, maar ook over de mediawijsheid van deelnemers.

Na afloop kregen we nog het boekje ‘de wereld als leeromgeving’ waar nog een aantal pilotprojecten staan beschreven. Dit moet ik nog lezen..

Update Aug 2023: WRTS heet inmiddels StudyGo. Website: https://studygo.com/nl/ 

OWD 2008: Onderwijs Ontwerpen voor de net generatie

Willem Jan Renger had een interessant verhaal over het ontwerpen van onderwijs voor de net generatie. Aardige terminologie om de net generatie te duiden: Lean back media (zitten en kijken) vs de lean forward media (als je zelf geen actie onderneemt gebeurt er niets). Het gaat om een nieuwe geletterdheid. Leerlingen zijn vooral autodidact ten aanzien van hun online skills. Leerlingen vertrouwen op de informatie die ze online (of via games) vergaren en toetsen dit onvoldoende aan de werkelijkheid. Dit is vooral wat ze moeten leren.

Willem Jan pleit vooral voor het ontwerp van onderwijs vanuit de gaming mindset van jongeren. Dit houdt niet in dat er altijd fancy games moeten worden ontwikkeld, want dat kost veel tijd. Hij presenteerde het model voor het ontwerpen van games. De kern is de regelset, waarin voorspeld wordt hoe de leerling zich in de game gaat gedragen. Vervolgens komt de declaratieve laag, waarin de vormgeving van het spel wordt gedefinieerd. De buitenste laag is de sociale laag: met wie speel je het spel.

Het meest belangrijk is de regelset. Het spel moet uitdagen om de onderliggende regelset te ontdekken. Dit moet niet te transparant zijn, want dan is het spel saai. Wanneer de regels te onvoorspelbaar zijn, wordt het spel geklassificeerd als ‘niet goed gedfinieerd’. De declaratieve laag moet dusdanig worden ontworpen dat het de regelset voldoende ‘verstopt’.

Surf onderwijsdagen 2008

Gezien en gehoord op de Surf Onderwijsdagen 2008:

Digitaal Toetsen (Sylvester Draaijer, VU)
Sylvester presenteerde een breed beeld aan toetsmogelijkheden, waarbij ook peer review , systemen voor het beoordelen van essay en anti-plagiaat software aan de orde kwamen. Wat voor mij een nieuws was, dat het softwarepakket ‘Turnitin’ ook peer review kan doen. Het gaat dan wel om peer review over een in te leveren product.

Uit een enquete, die Sylvester voorafgaand aan de OWD had uitgezet, bleek dat digitaal toetsen op de meeste universiteiten en hogescholen toeneemt. Grootste struikelblokken zijn geld en organisatie. Het verkrijgen van goede toetssoftware bleek bij de meerderheid geen probleem. Hoewel dit nu juist wel het item is waar ik als projectleider digitaal toetsen op de TU tegenaan loop. Nu zullen de meeste respondenten geen beta-studies zijn..
Ander knelpunt bleek de beschikking over een grote tentamenzaal met computers om digitaal te toetsen. Want wat doe je met een dergelijke zaal buiten de tentamenperioden en zet je desktops of laptops neer. Hogeschool Zuyd tentamineert op de studentenlaptops met behulp van QMP-Secure software.

Verder was interessant om te horen dat de VU Respondus gebruikt voor de invoer van toetsvragen in BB, vooral wanneer de vragenbank meer dan 250 vragen bevat. Bij een itembank groter dan 500 vragen wordt QMP ingezet.

© 2011 TU Delft