Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

E-readers zijn ‘hot’

Ook de E-readers kwamen aanbod tijdens deze Spring School. Het LUMC heeft een pilot gedaan waarin is onderzocht of een dictaat in pdf-formaat op een E-reader het studeren voor een tentamen ondersteunt. De studenten bleken erg gecharmeerd van het handzame formaat van de te bestuderen dictaten, hetgeen het ‘mobiel leren’ (leren op een andere plek dan in de bibliotheek of studeerkamer) wel ten goede kwam. Nadeel bleek echter dat het bladeren door het dictaat, wat tijdens het studeren veelvuldig wordt gedaan, teveel tijd kostte. Overigens, met het uitkomen van de nieuwe Kindle DX, is de discussie rondom E-readers weer helemaal aan het oplaaien, zie de blog (en verdere verwijzingen) van Pierre Gorissen.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft