Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Laptops voor studenten TN

Vandaag een gesprek gehad bij TNW over deelname aan het project ‘Laptops voor studenten’ voor het studiejaar 2008 – 2009. Een eerste focus zal hier liggen op Technische Natuurkunde. Er zijn zeer goede ervaringen met het gebruik van de Studio Classroom, een ruimte met pc’s voor studenten, waar zeer afwisselend onderwijs gegeven wordt. Deze Studio Classroom is echter zeer druk bezet, waardoor naar alternatieven wordt gezocht. De inzet van laptops door studenten maakt het mogelijk ook andere ruimten meer flexibel in te zetten als een Studio Classroom.

Alvorens TNW een definitief besluit neemt over deelname hebben zij allereerst gevraagd om meer informatie omtrent de kosten en de organisatie van het geheel, zoals:

  • Hoeveel gaat de laptop de student kosten en is er een financieringsregeling
  • Welke kosten moet de faculteit incalculeren 
  • Welke  voorzieningen dient de faculteit te treffen voor de invoering
  • Hoe is de ondersteuning aan studenten geregeld
  • Wat zijn de leermomenten geweest uit de pilots

Naar verwachting zal het besluit tot deelname in februari moeten worden genomen om zo goed voorbereid aan de slag te kunnen en de informatie tijdig aan aankomend studenten mee te delen.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft