Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

OEB 2008: The Ne(x)t Generation

De pre conference tijdens het OEB 2008over ‘The google Generation in Higher Education’ werd gepresenteerd door de universiteit van Edinburgh. De sessie bleek zich vooral te richten op de computer literacy van eerstejaars studenten. Welke ervaringen hebben eerstejaars studenten met ICT in het onderwijs en met welke verwachtingen komen zij op de universiteit (LEaD-project, Learning Experiences across Disciplines).

Uit hun onderzoek kwam naar voren dat studenten zich over het algemeen vertrouwd voelen met computers. Zij vinden het internet handig. Ze verwachten dan ook dat op de universiteit veel gebruikt maakt van ICT. Dit punt kwam ook naar voren bij de sessie "Getting ready for Generation Y’. Daar werd eenzelfde uitspraak gedaan, maar dan naar aanleiding van de discussie waarom het zo lastig is om een goede respons te krijgen onder studenten als het gaat over ICT in het onderwijs. Juist omdat zij het niet als iets bijzonders zien. Daarbij kan je je ook afvragen of de studenten zich wel een voorstelling kunnen maken van een toepassing van hun in prive-tijd gebruikte technologie in het onderwijs. Deze conclusie trekken de Edinburghse onderzoekers nl ook.

Een andere conclusie uit het LEaD-onderzoek was dat er nog steeds studenten zijn die helemaal niets met ICT hebben. In de discussie tijdens de sessie ‘What’s going on in school’ werd dat door een paar mensen (waaronder de chair van de sessie in haar rol als teacher) juist aangegrepen om vraagtekens te zetten of ICT nu wel noodzakelijk is. Als argument werden uitspraken van hun eigen kinderen: ‘Doe het toch gewoon ‘old fashioned’ we zitten echt niet te wachten op het continue gebruik van technologie. Het kost je te veel tijd’. Wat mij betreft toch voor een groot deel een kip en ei discussie: docenten zijn niet opgegroeid met de technologie en zijn minder vertrouwd met de technologie¬†dan hun eigen studenten. Als dit leidt tot ‘gestuntel’ irriteert dit studenten en leidt dit tot de opmerking ‘pak dat krijtje maar weer op’. Door de nieuwe technologie niet in te zetten in het onderwijs, blijven studenten onbekend met de mogelijkheden die de huidige technologie in het onderwijs kan bieden. Gelukkig zijn er altijd nog docenten die wel durven te experimenteren, zoals onze eigen grassroot docenten. Wanneer ICT op een effectieve en efficiente manier wordt ingezet, zien studenten wel degelijk de mogelijkheden.

In de discussie tijdens de preconference kwam bovendien naar voren dat juist naar voren dat het support (echte hands-on ondersteuning in de onderwijszaal) bij het gebruik van technologie in het onderwijs, vaak onderschat wordt. Helaas komt het nog te vaak voor dat de technologie op het moment supreme faalt. Dit komt de implementatie van technologie in het onderwijs niet ten goede.

 

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

¬© 2011 TU Delft