Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in 2006

Ze komen er aan….

Vanmorgen kreeg ik, via via, een opvallend bericht in mijn mailbox.  Het was een mail van een ouderejaars student aan de opleidingscoördinator:

‘De afgelopen weken hebben wij steeds meer last van 1e jaars met hun laptops die in de vleugels van WB zitten. De studenten draaien met hun laptops muziek op maximaal volume. Zou u hier iets aan kunnen doen? Wij ervaren dit als zeer storend. ‘..
‘Je kan er 10 keer wat van zeggen maar ze gaan rustig door…’

Hebben we hier te maken met de eerste tekenen van een generatiekloof? In 2001 kondigde Marc Prensky al de komst van de Digital Natives aan, die uitblinken in multi-tasking: ‘Digital Natives can learn succesfully while they are watching TV or listening to music..’

Zijn de Digital Natives inmiddels op de TU gearriveerd? En zijn we hier getuige van de kloof tussen de Digital Immigrants, die gewoon nog rust om zich heen nodig hebben om goed geconcentreerd hun studie te kunnen doen, en de Digital Natives, die met hun multi-tasking skills en laptop, zich ergeren aan de ‘ouderwetse’  leeromgeving op de TU.

Als dat zo is mogen we wel vaart maken met de inbedding van social software, pod- en vodcasts,  mobiel leren en gaming in ons onderwijs, anders lopen ze even hard weer weg… (says Prensky)

Persoonlijke leeromgeving

Binnen het onderwijskundig overleg van ICT hebben we gediscussieerd over de toegevoegde waarde van laptops voor studenten. Bottom line is dat een laptop hetzelfde kan als een desktop met wellicht de uitzondering van specifieke software die veel rekencapaciteit vraagt. De toegevoegde waarde zal dan ook in andere aspecten moeten worden gezocht, zoals:

 • De student heeft zijn eigen E-(leer)omgeving altijd bij de hand. Hoewel een student natuurlijk op de desktops op de faculteit in kan loggen met zijn persoonlijke account en zo toegang heeft tot de benodigde software, is het juist ook handig dat andere gewenste software ook beschikbaar is.
 • Betere benutting van onderwijsruimten op de faculteiten. Bestaande computerruimten komen beschikbaar voor meerdere vormen van onderwijs en andere zalen worden geschikt voor computergebruik.

Op het gebied van persoonlijke (leer)omgevingen zag ik op Online Educa een zeer aansprekend voorbeeld van de universiteit van Wageningen. Zij gaven daar een absoluut aansprekende presentatie van hun oplossing. Als uitgangspunt namen zij de verschillende vragen die studenten tijdens hun studie regelmatig stellen en op een zo eenvoudig mogelijke manier beantwoord zouden willen zien, zoals:

 • Wat  zijn mijn cijfers van afgelopen tentamens?
 • Wat is mijn studierooster?
 • Welke boeken heb ik geleend van de universiteitsbibliotheek en moeten die al terug?
 • Zijn er nog mededelingen van de vakken die ik volg?
 • Welke zaken moet ik voorbereiden voor de vakken die ik volg?

 In een eerste slide lieten ze de verschillende vragen zien. De antwoorden waren steeds afkomstig uit een ander systeem en steeds opnieuw moest er ingelogd worden (vaak met verschillende accounts). Natuurlijk bleek de oplossing een single sign-on en dan wel in een Sharepoint Portal. In Sharepoint waren de verschillende universiteitssystemen opnomen als webpart, waardoor de student alle systemen in 1 persoonlijke pagina bijeen had. De laatst getentamineerde vakken waren direct zichtbaar in de portalpagina, evenals de geleende boeken, ingeschreven vakken, etc.

Met recht kan dit de persoonlijke leeromgeving van de student genoemd worden..

De presentatie werd gegeven door Michael Hegeman, hoofd ICTO van Wageningen Universiteit.

Laptops voor studenten Bouwkunde

Vanmorgen een gesprek gehad met de opleidingsmanager van Bouwkunde, Theo van Drunen. Ook Bouwkunde wil komend studiejaar gaan deelnemen aan het project ‘Laptops voor studenten’. Daaraan gekoppeld zien zij echter ook graag onderwijskundige aanpassingen. In het gesprek zijn verschillende opties besproken, zoals voting, studio classroom, webstroom, social software als Hyves, Skype en MSN en het gebruik van smartboards.

Het vervolg is dat zij zich eerst intern in een aantal van de ideeën gaan verdiepen en genoemde contactpersonen benaderen. Naar verwachting hebben we in januari 2007 verder contact om wat meer concreet aan cases verder te werken.

Laptops voor studenten TN

Vandaag een gesprek gehad bij TNW over deelname aan het project ‘Laptops voor studenten’ voor het studiejaar 2008 – 2009. Een eerste focus zal hier liggen op Technische Natuurkunde. Er zijn zeer goede ervaringen met het gebruik van de Studio Classroom, een ruimte met pc’s voor studenten, waar zeer afwisselend onderwijs gegeven wordt. Deze Studio Classroom is echter zeer druk bezet, waardoor naar alternatieven wordt gezocht. De inzet van laptops door studenten maakt het mogelijk ook andere ruimten meer flexibel in te zetten als een Studio Classroom.

Alvorens TNW een definitief besluit neemt over deelname hebben zij allereerst gevraagd om meer informatie omtrent de kosten en de organisatie van het geheel, zoals:

 • Hoeveel gaat de laptop de student kosten en is er een financieringsregeling
 • Welke kosten moet de faculteit incalculeren 
 • Welke  voorzieningen dient de faculteit te treffen voor de invoering
 • Hoe is de ondersteuning aan studenten geregeld
 • Wat zijn de leermomenten geweest uit de pilots

Naar verwachting zal het besluit tot deelname in februari moeten worden genomen om zo goed voorbereid aan de slag te kunnen en de informatie tijdig aan aankomend studenten mee te delen.

geen tijd voor een weblog

Sorry hoor, alle geinteresseerden die willen weten hoe het ons vergaat op Online Educa. Door gebrek aan een eigen laptop, zijn we niet in de gelegenheid om nu interessante posts te plaatsen. De dagen zijn te vol en en te interessant. Moet nu weer gaan!!!

groeten van Meta en Gerwin

Weblog over laptops in het onderwijs

In september 2004 zijn de faculteiten IO en 3mE gestart met het project ‘Laptops voor studenten’, waarin  hun eerstejaars studenten de mogelijkheid krijgen een laptop aan te schaffen met aanzienlijke reductie. Afgelopen jaar is hier de faculteit TBM bij aangesloten en waarschijnlijk wordt in het volgende studiejaar het aantal faculteiten opnieuw uitgebreid.

Een dergelijk aanbod impliceert echter een bepaalde noodzaak voor de aanschaf van zo’n laptop. Uit evaluatie van deze pilots blijkt dat in het geboden onderwijs weinig gebruik wordt gemaakt van het feit dat studenten een laptop hebben. Om inbedding in het onderwijs te stimuleren, ben ik als onderwijskundige bij het Service Centrum ICT beschikbaar om docenten te ondersteunen. In deze blog zal ik regelmatig posten omtrent de vorderingen rond dit thema binnen de TU.

© 2011 TU Delft