Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

E-learning voor teaching staff

Vandaag samen met mijn collega een eerste opzet gemaakt voor een E-learning info middag voor docenten. Aanleiding is een professionaliseringstraject voor ontwikkelaars van het nieuwe bachelor curriculum op Lucht- en Ruimtevaart. Maar het is wel de bedoeling om de presentatie als standaard te kunnen hanteren voor presentaties op andere faculteiten.
Net als de Blackboard course van Willem van Valkenburg over 'Social Software', zal ook deze presentatie als course in Blackboard worden opgenomen (sterker nog: de course is al aangemaakt: nu de inhoud nog). Een ander belangrijk uitgangspunt is dat vorm en inhoud bij elkaar moeten komen. Hierbij dachten wij aan: 

  • het gebruik van een Smartboard gedurende de middag,
  • een online vragenlijst ter voorbereiding op het programma,
  • een korte diagnostische toets aan begin en einde van de middag,
  • gebruik van voting/poll voor het prioriseren van de onderwerpen die tijdens de middag aan de orde zullen komen
  • vodcasts van ervaringen van andere docenten met ICTO

Kortom, waar mogelijk willen we de beschikbare tools in zetten om een beeld te geven van wat reeds beschikbaar is. De tools willen we niet puntsgewijs doornemen, maar vanuit de onderwijskundige vragen de tools aan de orde laten komen. De vragen die aan de orde zullen komen:

  • Hoe creer ik interactie met 200 studenten
  • Hoe stimuleer ik de zelfstudie van studenten
  • Hoe kan ik de studenten ondersteunen bij de voorbereiding op het tentamen
  • Hoe monitoor ik de voortgang van mijn studenten

De ideeen die we uitgewisseld hebben zijn inspirerend. Nu nog de uitwerking! Dit is te volgen via de course 'E-learning for teaching staff'.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft