Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Ontwikkelingen met MapleTA – digitaal toetsen

De ontwikkelingen ten aanzien van MapleTA gaan snel. Daarom wil ik jullie middels deze blogpost informeren over de volgende onderwerpen:

 • Extra mankracht
 • Nieuwe functionaliteit
 •  Workshops in januari
 • Gebruikersmiddag  

Extra mankracht

Het gebruik van MapleTA groeit gestaag. Ook de organisatie rondom digitale toetsen is groeiend. Per 1 januari wordt E-learning support uitgebreid met een high level support medewerker. Deze nieuwe medewerker wordt Functioneel Applicatie Beheerder voor MapleTA. Zij gaat, samen met mij, de ondersteuning door E-learning support verder uitbouwen en ervoor zorgen dat hun kennis en ervaring met het pakket geborgd wordt. Daarnaast wordt gedurende 1 jaar vanuit ICT/O&S extra mankracht (0.7 FTE) ingezet, om  ondersteunende materialen voor docenten op te stellen en de meer geavanceerde opties van MapleTA breder te implementeren en zo de inzet van MapleTA in het onderwijs te optimaliseren. 

Nieuwe functionaliteit

Begin januari wordt de nieuwe versie van MapleTA (versie 8) geïnstalleerd. De belangrijkste nieuwe functionaliteit

 • Een proctored exam kan beter beveiligd worden (Windows machine):
  • Het tentamen kan alleen vanaf bepaalde IP-adressen gemaakt worden
  • Een lock down browser voorkomt dat tijdens de toets een andere applicatie kan worden gestart. (IE)
 • Een nieuw vraagtype ‘adaptive question’:
  • Hoofd- en deelvragen worden mogelijk (Je stelt de hoofdvraag. Student krijgt 1 of meer pogingen om deze vraag te beantwoorden. Lukt dat niet, dan wordt de vraag opgesplitst in deelvragen, die de strategie prijsgeven om de hoofdvraag uiteindelijk toch beantwoord te krijgen.
  •  Wanneer je een opgave hebt met deelvragen, kan je per deelvraag een aantal pogingen geven om het juiste antwoord te geven. Lukt dat niet, dan wordt het antwoord gegeven en kan dit in een verdere oplossing van de opgave gebruikt worden.
 • Tijdens de toets wordt de naam van de student en zijn studienummer groot in beeld weergegeven, zodat dit tijdens een tentamen goed zichtbaar is voor de surveillanten.
 • Toegevoegde toets optie: ‘prohibit back tracking’: De student kan niet terug naar eerdere opgaven.

Tijdens de workshops in januari en op de gebruikersmiddag zal deze nieuwe functionaliteit (ook) toegelicht worden. 

Workshops MapleTA

In januari wordt een korte reeks aan workshops gegeven. Iedere workshop heeft een specifiek thema en is vooral op de praktijk gericht: Docenten of hun studentassistenten kunnen heel concreet aan de slag. De workshops zijn bedoeld voor docenten die al activiteiten in MapleTA doen.  

 • Do 12 januari:    Toetsopties en Grade Book (studentresultaten en itemanalyse)
 •  Do 19 januari:    Itembanken, metadata en samenstellen van een toets
 •  Vr  27 januari:    Toetsvragen maken (gebruik van randomisatie en templates)

De workshops beginnen om half 1 (tot 2 uur). Locatie: Faculteit IO, Begane Grond: Zebrazaal 1. Deelname is gratis.
Aanmelden bij
m.a.keijzer-deruijter@tudelft.nl
 

U kunt ook kiezen voor een eendaagse workshop, Inleiding Maple T.A. en Digitaal Toetsen, die de leverancier organiseert. Deze staan momenteel gepland voor:

 • 16 January 2012, 10.30-17.00 (Enschede)
 • 19 January 2012, 10.30-17.00 (Rotterdam)
 • 27 January 2012, 10.30-17.00 (Amsterdam)

Deelname aan deze workshops is gratis. Aanmelden via http://www.candiensten.nl/events/details.php?id=19#agenda  

Gebruikersmiddag MapleTA

Op vrijdag 10 februari wordt van 12 tot 17 uur de landelijke gebruikersmiddag voor MapleTA georganiseerd. Dit evenement vindt plaats in Delft. Deelname is gratis.Voor het programma en aanmelden voor dit evenement, verwijs ik u naar de website van Can Diensten: http://www.candiensten.nl/events/details.php?id=85

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft