Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Beveiligd toetsen met Blackboard (2)

Een onderdeel van de beveiliging van het digitale tentamen is dat men zeker wil weten dat het tentamen vanuit de tentamenzaal is gemaakt. Nu zal dit binnen de techniek best te regelen te zijn, maar volgens mij kan het ook ‘the old fashioned way’. Door het tentamen alleen beschikbaar te maken voor degenen die zich daadwerkelijk in de zaal bevinden. Wanneer er verschillende sessies zijn van hetzelfde tentamen kan op deze manier het tentamen per sessie alleen voor de aanwezigen bij de betreffende sessie opengesteld worden.

Het voorbeeld dat ik beschrijf gaat om een tentamen in Blackboard, maar geldt ook voor Maple TA toets in Bb.

Ter voorbereiding op het tentamen dient de docent zijn tentamen (Assignment) middels Adaptive Release beschikbaar te zetten voor een of meerdere groepen. Voor iedere sessie wordt een toetsversie verbonden aan een (nog lege) groep. In het menu van Adaptive Release kan de docent kiezen of alle resultaten in dezelfde kolom in het grade center worden gezet. Dit voorkomt versnippering van de resultaten.
Daarnaast maakt de docent per sessie een ‘sign-up list’ aan in Bb. Er kunnen meerdere lijsten per sessie worden aangemaakt, zodat de studenten zich bij meerdere surveillanten kunnen aanmelden. Let op: de Sign up list moet unavailable zijn voor studenten.

Bij binnenkomst in de tentamenzaal, meldt de student zich bij de surveillant. De surveillant vinkt de student aan op de sign-in lijst als zijnde aanwezig en controleert de collegekaart.

Bij aanvang van het tentamen worden de sign up lijsten gekoppeld aan de groep van de betreffende tentamensessie en alle aanwezigen hebben vervolgens toegang tot het tentamen.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft