Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

De Digitale Surveillant

Gisterochtend heb ik in het kader van het 3TU-project ‘beveiligd toetsen op de studentenlaptop’ een webpresentatie gevolgd van de applicatie MAS van het Britse bedrijf 3ami. MAS staat voor ‘Monitoring & Audit System’. Deze presentatie gaf weer een geheel nieuwe blik op de oplossingsrichting hoe we studenten digitaal een tentamen af kunnen laten nemen op hun eigen laptop.

De oorsprong van de software ligt in het forensisch onderzoek en dat is duidelijk te merken, maar inmiddels wordt deze software ook in het Noorse onderwijs ingezet voor het monitoren van computertoetsen.

Bij de start van de toets downloaden en installeren de studenten de applicatie in een paar seconden op hun laptop. Vanaf dat moment worden alle activiteiten op de betreffende computer/laptop gemonitoord: welke applicaties worden opgestart, of er nieuwe hardware (bijv USB ) wordt aangesloten en wat wordt ingetypt. Het log-systeem slaat ook snapshots op van het beeldscherm, zodat ook te zien is wat de student exact gezien heeft. Aan het eind van de toets deïnstalleert de student het programma en het loggen stopt. Wanneer de student dit vergeet, kan de beheerder aan het einde van de tentamensessie het account ook markeren, zodat het bij de eerstvolgende keer dat de laptop connectie maakt met het netwerk, de deïnstallatie automatisch gebeurt.

Het systeem kan tijdens het tentamen ook alerts sturen aan de surveillant wanneer de student een verboden actie uitvoert. De surveillant kan dan besluiten om de betreffende actie af te breken en de specifieke actie te blokkeren voor verder gebruik tijdens de toetssessie. Direct ingrijpen en de student op zijn actie aanspreken is dus mogelijk, maar ook achteraf kan de logfile worden bekeken.

Een dergelijke oplossing roept natuurlijk privacy vragen op, want het gaat tenslotte om de laptop van de student en niet om een door de TU beheerd systeem en wat als de student vergeet te deïnstalleren? Het is belangrijk om hier goed over te communiceren en heldere afspraken vast te leggen over de bewaartermijn van de logfiles.

Het voordeel is dat de student geheel op zijn eigen systeem kan werken, kan beschikken over de juiste, voor hem bekende software(versie). 

Bij een computertentamen op door TU beheerde systemen, zou het systeem permanent aan kunnen staan en kan de digitale surveillant vanaf 1 systeem alle laptops in de zaal monitoren.

Het klinkt allemaal best interessant, maar ik ben zeer benieuwd naar de reacties van docenten, studenten en onderwijsdirectie op een dergelijke insteek…..

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft