Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Digitaal toetsen

Op dit moment ben ik me aan het verdiepen in het onderwerp ‘digitaal toetsen’. Het is de bedoeling dat er bij de TU een kleine selectie aan toetssystemen wordt ondersteund. Uit een onderzoek van Dick Tempelaar (Universiteit Maastricht) en Dato de Gruijter uit 2005, recent gerecenseerd door Sylvester Draaijer op SurfSpace http://www.surfspace.nl/nl/themas/Toetsen/Recensie/Pages/RecensieElektronischtoetseniseenkwestievankiezen.aspx
blijkt het ultieme toetssysteem niet te bestaan. Het is dus belangrijk om eerst goed te weten te komen wat een docent/vakgroep/opleiding met de toetsing wil (en hoe dit organisatorisch is ingebed) alvorens een advies te geven over het gebruik.

Dat laatste is nu precies waar ik me op de TU mee bezig ga houden. Momenteel worden (de toetsmodule van) Blackboard  en Maple TA als enige centraal ondersteund. Van Etude is inmiddels besloten om hier niet meer verder op door te ontwikkelen. Het wordt nog wel centraal ondersteund, maar zal op termijn worden uitgefaseerd. Maar niet eerder dan dat er een goed alternatief is toegevoegd aan de huidige centrale systemen.

De ogen zijn gericht op de introductie van Question Mark Perception. We zullen vooral kijken naar de toegevoegde waarde van QMP ten opzichte van BB. Daar is voldoende over gepubliceerd, dus het is allereerst een kwestie van lezen…

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft