Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in 2011

Ontwikkelingen met MapleTA – digitaal toetsen

De ontwikkelingen ten aanzien van MapleTA gaan snel. Daarom wil ik jullie middels deze blogpost informeren over de volgende onderwerpen:

 • Extra mankracht
 • Nieuwe functionaliteit
 •  Workshops in januari
 • Gebruikersmiddag  

Extra mankracht

Het gebruik van MapleTA groeit gestaag. Ook de organisatie rondom digitale toetsen is groeiend. Per 1 januari wordt E-learning support uitgebreid met een high level support medewerker. Deze nieuwe medewerker wordt Functioneel Applicatie Beheerder voor MapleTA. Zij gaat, samen met mij, de ondersteuning door E-learning support verder uitbouwen en ervoor zorgen dat hun kennis en ervaring met het pakket geborgd wordt. Daarnaast wordt gedurende 1 jaar vanuit ICT/O&S extra mankracht (0.7 FTE) ingezet, om  ondersteunende materialen voor docenten op te stellen en de meer geavanceerde opties van MapleTA breder te implementeren en zo de inzet van MapleTA in het onderwijs te optimaliseren. 

Nieuwe functionaliteit

Begin januari wordt de nieuwe versie van MapleTA (versie 8) geïnstalleerd. De belangrijkste nieuwe functionaliteit

 • Een proctored exam kan beter beveiligd worden (Windows machine):
  • Het tentamen kan alleen vanaf bepaalde IP-adressen gemaakt worden
  • Een lock down browser voorkomt dat tijdens de toets een andere applicatie kan worden gestart. (IE)
 • Een nieuw vraagtype ‘adaptive question’:
  • Hoofd- en deelvragen worden mogelijk (Je stelt de hoofdvraag. Student krijgt 1 of meer pogingen om deze vraag te beantwoorden. Lukt dat niet, dan wordt de vraag opgesplitst in deelvragen, die de strategie prijsgeven om de hoofdvraag uiteindelijk toch beantwoord te krijgen.
  •  Wanneer je een opgave hebt met deelvragen, kan je per deelvraag een aantal pogingen geven om het juiste antwoord te geven. Lukt dat niet, dan wordt het antwoord gegeven en kan dit in een verdere oplossing van de opgave gebruikt worden.
 • Tijdens de toets wordt de naam van de student en zijn studienummer groot in beeld weergegeven, zodat dit tijdens een tentamen goed zichtbaar is voor de surveillanten.
 • Toegevoegde toets optie: ‘prohibit back tracking’: De student kan niet terug naar eerdere opgaven.

Tijdens de workshops in januari en op de gebruikersmiddag zal deze nieuwe functionaliteit (ook) toegelicht worden. 

Workshops MapleTA

In januari wordt een korte reeks aan workshops gegeven. Iedere workshop heeft een specifiek thema en is vooral op de praktijk gericht: Docenten of hun studentassistenten kunnen heel concreet aan de slag. De workshops zijn bedoeld voor docenten die al activiteiten in MapleTA doen.  

 • Do 12 januari:    Toetsopties en Grade Book (studentresultaten en itemanalyse)
 •  Do 19 januari:    Itembanken, metadata en samenstellen van een toets
 •  Vr  27 januari:    Toetsvragen maken (gebruik van randomisatie en templates)

De workshops beginnen om half 1 (tot 2 uur). Locatie: Faculteit IO, Begane Grond: Zebrazaal 1. Deelname is gratis.
Aanmelden bij
m.a.keijzer-deruijter@tudelft.nl
 

U kunt ook kiezen voor een eendaagse workshop, Inleiding Maple T.A. en Digitaal Toetsen, die de leverancier organiseert. Deze staan momenteel gepland voor:

 • 16 January 2012, 10.30-17.00 (Enschede)
 • 19 January 2012, 10.30-17.00 (Rotterdam)
 • 27 January 2012, 10.30-17.00 (Amsterdam)

Deelname aan deze workshops is gratis. Aanmelden via http://www.candiensten.nl/events/details.php?id=19#agenda  

Gebruikersmiddag MapleTA

Op vrijdag 10 februari wordt van 12 tot 17 uur de landelijke gebruikersmiddag voor MapleTA georganiseerd. Dit evenement vindt plaats in Delft. Deelname is gratis.Voor het programma en aanmelden voor dit evenement, verwijs ik u naar de website van Can Diensten: http://www.candiensten.nl/events/details.php?id=85

How do I add or edit questions in my 2011 – 2012 MapleTA class

As mentioned in an earlier post. There was a change in set up using MapleTA in combination with Blackboard.

Teaching staff will notice that in the fresh MapleTA classes they will no longer be able to edit questions. And, when creating new questions, they will not be able to add the questions to existing question groups.

In order to easily reuse questions year after year, we’ve created Parent classes for each active MapleTA class of 2010 -2011. New questions should be added in the parent class and existing questions can only be edited in the parent class. In this blogpost I will describe how to get to this parent class, from the child class.

 1. Go to your Blackboard course and select ‘MapleTA Instructor Menu’ under ‘Course tools’. Now you enter the so called ‘child class’
 2. Go to a new tab in your browser and type https://mapleta1.tudelft.nl:8443/mapleta/
  You are now on the MapleTA home page were you will see all MapleTA classesyou have access to.
 3. Go to the ‘Parent’-version of your class by selecting the class that has “- Parent’ added to the class name
 4. You now can add, edit or delete questions in your question repositor. Any changes are immediately visible in the corresponding child classes.

For more information on the implications of using Parent and Child classes in MapleTA is available in the online manual to be found under ‘Help” in MapleTA

 

Preparing MapleTA classes for the new academic year

At the moment we are busy preparing the MapleTA classes connected to last years Blackboard courses for the start of the new academic year. As the new Blackboard courses are being created each summer, so will the corresponding MapleTA classes be ‘renewed’.

In order to improve MapleTA’s functionality we are introducing a slightly different way of working with MapleTA connected to Blackboard. This routine improves

 • re-use of questions over the years
 • re-use of assignments
 • sharing questions with different Bb-courses (for example the Math Question Bank)
 • item analysis over all child classes
 • class management

 The following scheme illustrates the way MapleTA is set up in combination with Blackboard.

Click the image to enlarge

 

In the scheme you see that from an existing MapleTA class (connected to Course A in Bb), the content to be re-used (question repository, assignments and images) are exported to a newly created Parent Class A. The purpose of this parent class is to manage re-usable content for oncoming years or sharing content with different classes within one year.

In order to add new questions to a child class or edit an inherited question, the instructor needs to go to the parent class and add or edit the question there. Since inherited questions can not be modified in a child class. New questions can be created in a child class, but they cannot be added to the inherited question groups. Plus these questions will not be available in next years child class. 

In the child class an instructor can choose whether to re-use assignments from the parent class or create new assignments.  

Detailed instructions will follow shortly. If you have any questions concerning this set up. Either contact me or E-learning Support. 

Update van de Peer Evaluatie Tool

Vorige week hebben we met de leverancier van onze nieuwe Peer Evaluatie Tool, de firma Parantion, een test/demo gehouden van de nieuwe versie. We zijn al een tijdje bezig en de eerste versie voldeed minimaal voor de vakken waarbij het om weinig groepen en kleine aantallen studenten ging. We moesten gebruik maken van een standaard vragenlijst en standaard (zeer uitgemeerde) rapportage.

Met de nieuwe versie zijn grote stappen voorwaarts gemaakt, die er echt goed uitzien. De layout van de schermen is gemoderniseerd, de workflow is ongewijzigd, maar de docent of begeleider kan nu veel beter zien wat het systeem precies doet: door extra infomatie pop-ups.

We kunnen gebruik maken van verschillende vragenlijsten en de groepsindeling kan eenvoudig worden overgehaald uit Blackboard en waar nodig aangepast in Scorion. De rapportage is al een stuk compacter en ook hiervoor zullen verschillende formats mogelijk zijn.

 

Tot aan het nieuwe academisch jaar werkt de leverancier nog aan de functionaliteit dat voor 1 vak in één keer  alle groepen uitgenodigd worden voor een peer evaluatie. Intern gaan we hard aan de slag om de procedures in te regelen (Het opstellen en beheren van goede vragen en vragenlijsten) en de ondersteuning van de applicatie door E-Learning Support (ELS) goed op de rit te zetten.

Met deze tool wordt het uitzetten van een peer evaluatie een peuleschil, ongeacht het aantal groepen en het aantal deelnemers in die groep. Des te meer tijd om te investeren in de opvolging van de resultaten van de peer evaluatie, want daar gaat het uiteindelijk om.

Nieuwsgierig  geworden. bel of mail me.

© 2011 TU Delft