Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts in category Congressen en seminars

Surf onderwijsdagen 2008

Gezien en gehoord op de Surf Onderwijsdagen 2008:

Digitaal Toetsen (Sylvester Draaijer, VU)
Sylvester presenteerde een breed beeld aan toetsmogelijkheden, waarbij ook peer review , systemen voor het beoordelen van essay en anti-plagiaat software aan de orde kwamen. Wat voor mij een nieuws was, dat het softwarepakket ‘Turnitin’ ook peer review kan doen. Het gaat dan wel om peer review over een in te leveren product.

Uit een enquete, die Sylvester voorafgaand aan de OWD had uitgezet, bleek dat digitaal toetsen op de meeste universiteiten en hogescholen toeneemt. Grootste struikelblokken zijn geld en organisatie. Het verkrijgen van goede toetssoftware bleek bij de meerderheid geen probleem. Hoewel dit nu juist wel het item is waar ik als projectleider digitaal toetsen op de TU tegenaan loop. Nu zullen de meeste respondenten geen beta-studies zijn..
Ander knelpunt bleek de beschikking over een grote tentamenzaal met computers om digitaal te toetsen. Want wat doe je met een dergelijke zaal buiten de tentamenperioden en zet je desktops of laptops neer. Hogeschool Zuyd tentamineert op de studentenlaptops met behulp van QMP-Secure software.

Verder was interessant om te horen dat de VU Respondus gebruikt voor de invoer van toetsvragen in BB, vooral wanneer de vragenbank meer dan 250 vragen bevat. Bij een itembank groter dan 500 vragen wordt QMP ingezet.

Interessant gaming platform in ontwikkeling

Waag society (Henk van Zeijts) presenteerde op het Innovatium in Amsterdam de workshop 'Games Atelier. Creation & Location based playful learning'.

Na het succes van hun game 'Frequentie 1550', een educatief spel over Amsterdam in de middeleeuwen, is Waag society is verder gegaan met de ontwikkeling van games gebaseerd op mobiele technologie. Momenteel werken ze aan de ontwikkeling van een platform: Mobilo. Dit platform kan fysieke locaties  koppelen aan een virtuele wereld. Je moet je dit voorstellen als een kaart van bijvoorbeeld Amsterdam, waar je op specifieke lokaties opdrachten kan definiëren. Door de spelers met een GPS en mobiele telefoon in het gebied te laten rondlopen, komen ze vanzelf onderweg langs allerlei opdrachten.

Waag Society werkt momenteel aan een 'vlaggenschip' waarmee het platform kan worden gepromoot. Naar verwachting zal Mobilo over een half jaar gratis ter beschikking komen voor iedereen. Er zullen workshops worden georganiseerd en lesmateriaal zal ook vrij beschikbaar zijn (al zal dit niet altijd direct uitwisselbaar zijn, vanwege de mogelijke locatiespecifieke context).

 Het platform geeft docenten de mogelijkheid om een educatieve game te ontwikkelen voor hun leerlingen (of studenten), maar is duidelijk ook bedoeld voor studenten om zelf een game te ontwikkelen en die te laten spelen door hun medestudenten of leerlingen. Vooral de aanwezigen die op PABO's werken waren zeer geïnteresseerd in deze laatste optie.

Bij dit project zijn het ILO (UvA) en het IVLOS (UU) betrokken. Zij willen onderzoeken wat de effecten zijn op het leerproces van de leerlingen en studenten. (Leren ze beter, sneller, andere zaken, etc.)

Er komen 2 versies:

  1. Mobile Learning KIt. Voor docenten en evt om studenten zelf een game te laten maken die locatie gebonden is.
  2. Games Atelier is eenzelfde pakket maar dan voor het VO.  

Naast toegang tot het spel is het ook mogelijk om iedere speler zijn eigen homepage te geven. Door terug te kijken op het spel, vindt reflectie plaats. Deze omgeving komt vrij beschikbaar voor iedereen

Er komt een implementatie pakket met lesmateraal en training voor docenten. Het vlaggeschip wordt Frequentie NU. in de toekomst: mobile math en de bosatlas.

in 2008 landelijke opschaling. In 2007 nog alleen ontwikkeling in Amsterdam. Wellicht interessant voor het project 'Duurzame wijk'van Drechtsteden1. Maar ook vanuit de Faculteit Bouwkunde kan ik me interesse voorstellen.

Voor de hardware is nog geen definitieve oplossing voor. Er wordt gedacht aan een verhuur/meeleveren met lesmateriaal kit. Materiaal is vrij beschikbaar. Mobieltjes kunnen door school worden aangeschaft enbij meerdere spellen gebruikt.

Persoonlijke leeromgeving

Binnen het onderwijskundig overleg van ICT hebben we gediscussieerd over de toegevoegde waarde van laptops voor studenten. Bottom line is dat een laptop hetzelfde kan als een desktop met wellicht de uitzondering van specifieke software die veel rekencapaciteit vraagt. De toegevoegde waarde zal dan ook in andere aspecten moeten worden gezocht, zoals:

  • De student heeft zijn eigen E-(leer)omgeving altijd bij de hand. Hoewel een student natuurlijk op de desktops op de faculteit in kan loggen met zijn persoonlijke account en zo toegang heeft tot de benodigde software, is het juist ook handig dat andere gewenste software ook beschikbaar is.
  • Betere benutting van onderwijsruimten op de faculteiten. Bestaande computerruimten komen beschikbaar voor meerdere vormen van onderwijs en andere zalen worden geschikt voor computergebruik.

Op het gebied van persoonlijke (leer)omgevingen zag ik op Online Educa een zeer aansprekend voorbeeld van de universiteit van Wageningen. Zij gaven daar een absoluut aansprekende presentatie van hun oplossing. Als uitgangspunt namen zij de verschillende vragen die studenten tijdens hun studie regelmatig stellen en op een zo eenvoudig mogelijke manier beantwoord zouden willen zien, zoals:

  • Wat  zijn mijn cijfers van afgelopen tentamens?
  • Wat is mijn studierooster?
  • Welke boeken heb ik geleend van de universiteitsbibliotheek en moeten die al terug?
  • Zijn er nog mededelingen van de vakken die ik volg?
  • Welke zaken moet ik voorbereiden voor de vakken die ik volg?

 In een eerste slide lieten ze de verschillende vragen zien. De antwoorden waren steeds afkomstig uit een ander systeem en steeds opnieuw moest er ingelogd worden (vaak met verschillende accounts). Natuurlijk bleek de oplossing een single sign-on en dan wel in een Sharepoint Portal. In Sharepoint waren de verschillende universiteitssystemen opnomen als webpart, waardoor de student alle systemen in 1 persoonlijke pagina bijeen had. De laatst getentamineerde vakken waren direct zichtbaar in de portalpagina, evenals de geleende boeken, ingeschreven vakken, etc.

Met recht kan dit de persoonlijke leeromgeving van de student genoemd worden..

De presentatie werd gegeven door Michael Hegeman, hoofd ICTO van Wageningen Universiteit.

geen tijd voor een weblog

Sorry hoor, alle geinteresseerden die willen weten hoe het ons vergaat op Online Educa. Door gebrek aan een eigen laptop, zijn we niet in de gelegenheid om nu interessante posts te plaatsen. De dagen zijn te vol en en te interessant. Moet nu weer gaan!!!

groeten van Meta en Gerwin

© 2011 TU Delft