Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in 2008

Games Atelier komt eraan!!

Al eerder (Maart 2007) heb ik op mijn blog aandacht besteed aan Games Atelier (ontwikkeld door Waag Society). Toen was de verwachting dat het januari 2008 life zou gaan. Nu lees ik net in het nieuwsbulletin van Online Educa (3-5 dec in Berlijn) dat het daar gepresenteerd gaat worden.

Natuurlijk meteen even naar de site gesurfd: www.gamesatelier.nl Hier staat vermeld dat vanaf 1 november van dit jaar het platform beschikbaar komt voor het VO. Het lijkt me ook uitermate geschikt voor BK en CiTG en ongetwijfeld meer studies. Zijn er docenten die hiermee aan de slag zouden willen?
Games Atelier heeft ook een wedstrijd uitgeschreven.

Canon clips

Op de site van ICT in Onderwijs vond ik een artikeltje met de vermelding dat alle PO en VO scholen binnenkort een DVD box ontvangen met daarop de Canonclips. Ik hoopte de clips op de site van ‘Verleden van Nederland’ te kunnen bekijken (of downloaden) maar helaas. De Clips worden pas begin oktober officieel op 9 oktober door minister Plasterk gepresenteerd. Ik hoop ze daarna alsnog te kunnen bekijken via de site.. of als vodcast???

De toekomst van colleges online???

In het kader van de discussie over de aantrekkelijkheid van colleges online, pod-en vodcasts… Dit is wel een aardige

[youtube]j50ZssEojtM[/youtube]

Wil de eerste TU docent zich bij mij melden??

College online en podcasts volop in de aandacht

Naar aanleiding van het onderzoek ‘Investigating Learning with Web Lectures’ wordt drukgeblogd over de resultaten. Weblectures kunnen tot betere resultaten leiden, mits ze een goede mix vormen met de overige werkvormen. In het onderzoek is het uitgangspunt contacttijd zoveel mogelijk interactief dient te zijn. Theorie kan prima met web lectures worden overgebracht.

Pierre Gorissen (Onderwijs met behulp van weblectures en Studenten willen geen podcasts maar colleges!) gaat hier nog verder op in met de vraag of het dan alleen over weblectures gaat (vooraf in een studio opgenomen materiaal, maximaal 20 minuten) of integrale colleges.

Wilfred Rubens gaat in zijn blog (houden studenten van podcasts of niet) in op de blog van Pierre en haalt een studie van David Muir aan. Waaruit zou blijken dat studenten podcasts wel degenlijk positief zijn ten aanzien van podcasts, zolang het maar aanvullend is en niet vervangend.

Op zich is het niet zo raar dat studenten aanvulling wensen op de manier waarop lesstof wordt aangeboden. Een van de eerste dingen die je als onderwijskundige leert is toch dat iedereen zijn eigen leerstijl heeft. Hoe meer variatie hoe beter dus..

De techniek achter het digitaal toetsen

Op SurfSpace kwam ik een link tegen naar de blog van BB-beheerders die een digitaal tentamen hadden begeleid.

http://weblogs.socsci.ru.nl/3b/archives/548 Ik moet zeggen dat ik enigszins verrast was. Blijkbaar is een digitaal tentamen een behoorlijke impact op de techniek. Nu is digitaal tentamineren wel een tikkie spannender dan een (oefen)toets, maar op de wijze zoals het hier beschreven staat, lijkt het me nauwelijks breed inzetbaar. Als we kijken naar tentamens voor 1e jaars vakken van faculteiten als BK, LR en IO met veel groter aantallen studenten dan beschreven in deze case. vooral de piek bij het inloggen.. Ik zie dan geen grootschalige inzet tijdens tentamenperiodes

Maar misschien is het gewoon de nieuwigheid. Een eerste keer is natuurlijk altijd spannend.

Digitaal toetsen

Op dit moment ben ik me aan het verdiepen in het onderwerp ‘digitaal toetsen’. Het is de bedoeling dat er bij de TU een kleine selectie aan toetssystemen wordt ondersteund. Uit een onderzoek van Dick Tempelaar (Universiteit Maastricht) en Dato de Gruijter uit 2005, recent gerecenseerd door Sylvester Draaijer op SurfSpace http://www.surfspace.nl/nl/themas/Toetsen/Recensie/Pages/RecensieElektronischtoetseniseenkwestievankiezen.aspx
blijkt het ultieme toetssysteem niet te bestaan. Het is dus belangrijk om eerst goed te weten te komen wat een docent/vakgroep/opleiding met de toetsing wil (en hoe dit organisatorisch is ingebed) alvorens een advies te geven over het gebruik.

Dat laatste is nu precies waar ik me op de TU mee bezig ga houden. Momenteel worden (de toetsmodule van) Blackboard  en Maple TA als enige centraal ondersteund. Van Etude is inmiddels besloten om hier niet meer verder op door te ontwikkelen. Het wordt nog wel centraal ondersteund, maar zal op termijn worden uitgefaseerd. Maar niet eerder dan dat er een goed alternatief is toegevoegd aan de huidige centrale systemen.

De ogen zijn gericht op de introductie van Question Mark Perception. We zullen vooral kijken naar de toegevoegde waarde van QMP ten opzichte van BB. Daar is voldoende over gepubliceerd, dus het is allereerst een kwestie van lezen…

Aantekeningen maken in een pdf-bestand op een tablet pc

Zojuist vond ik een post van Pierre Gorissen met een filmpje over het maken van aantekeningen in een pdf document op een tablet pc. De software die hij gebruikt is niet gratis, maar volgens hem wel de moeite van de overweging waard. http://www.gorissen.info/Pierre/item/2008/9/5/aantekeningen-maken-op-een-pdf-bestand

Wiki over online video materiaal

Het Triple-L project heeft als afsluiting een webpagina opgezet waarin veel informatie is terug te vinden over de pilot, didactiek van video en scenario's voor inbedding in het onderwijs. Wanneer je meer wilt dan integraal een college online publiceren is een bezoekje zeker de moeite waard:

http://www.i2o.uva.nl/triple-l/

E-learning voor teaching staff

Vandaag samen met mijn collega een eerste opzet gemaakt voor een E-learning info middag voor docenten. Aanleiding is een professionaliseringstraject voor ontwikkelaars van het nieuwe bachelor curriculum op Lucht- en Ruimtevaart. Maar het is wel de bedoeling om de presentatie als standaard te kunnen hanteren voor presentaties op andere faculteiten.
Net als de Blackboard course van Willem van Valkenburg over 'Social Software', zal ook deze presentatie als course in Blackboard worden opgenomen (sterker nog: de course is al aangemaakt: nu de inhoud nog). Een ander belangrijk uitgangspunt is dat vorm en inhoud bij elkaar moeten komen. Hierbij dachten wij aan: 

  • het gebruik van een Smartboard gedurende de middag,
  • een online vragenlijst ter voorbereiding op het programma,
  • een korte diagnostische toets aan begin en einde van de middag,
  • gebruik van voting/poll voor het prioriseren van de onderwerpen die tijdens de middag aan de orde zullen komen
  • vodcasts van ervaringen van andere docenten met ICTO

Kortom, waar mogelijk willen we de beschikbare tools in zetten om een beeld te geven van wat reeds beschikbaar is. De tools willen we niet puntsgewijs doornemen, maar vanuit de onderwijskundige vragen de tools aan de orde laten komen. De vragen die aan de orde zullen komen:

  • Hoe creer ik interactie met 200 studenten
  • Hoe stimuleer ik de zelfstudie van studenten
  • Hoe kan ik de studenten ondersteunen bij de voorbereiding op het tentamen
  • Hoe monitoor ik de voortgang van mijn studenten

De ideeen die we uitgewisseld hebben zijn inspirerend. Nu nog de uitwerking! Dit is te volgen via de course 'E-learning for teaching staff'.

© 2011 TU Delft